Triticale

Triticale denumit uneori și Triticosecale, este un hibrid între grâu și secară. După aspectul general triticalele se aseamănă mai mult cu grâul, fiind mai robuste și mai viguroase, cu spice mari cu multe spiculete. Diversitatea morfologică în cadrul speciei este foarte mare.

Triticale

Fructul este o cariopsă asemănătoare cu grâul și secară. Boabele sunt de culoare galben maronie sau galben verzuie.

Alături de porumb şi de orz, grâul şi triticalele se numără printre componentele majore ale reţetelor de furaje combinate destinate monogastricelor. Aceste cereale asigură necesarul de energie.

Valoarea nutritivă este similară cu cea a grâului, diferențiindu-se însă printr-un conținut mai mare în lizină și balanță minerală echilibrată. Digestibilitatea ridicată a proteinei și profilul echilibrat în aminoacizi esențiali recomandă utilizarea triticalelor în hrană păsărilor. Însă, includerea triticalelor este limitată de prezența factorilor antinutriționali polizaharide fără amidon (NSP), în special xilani și arabinoxilani, ce reduc digestia și absorbția nutrienților la nivel intestinal.

Cercetările recente efectuate au demonstrat că utilizarea triticalelor în hrană puilor de carne, în proporție de 28-34%, în funcție de faza de creștere, substituind parțial porumbul, nu afectează performanțele zootehnice, indicii de calitate ai carcasei sau valoarea nutritivă a cărnii (compoziția chimică, conținutul în aminoacizi). În plus, includerea triticalelor în hrană puilor de carne nu are efecte negative asupra stării de sănătate (profil biochimic sanguin în limite normale, dezvoltare gastrointestinală corespunzătoare) sau asupra microflorei intestinale, numărul populațiilor patogene fiind semnificativ redus.

Rezultatele obţinute confirmă faptul că triticalele pot reprezenta o sursă cerealieră alternativă viabilă de înlocuire parțială a porumbului, cereală de bază utilizată uzual în hrană puilor de carne, în special în contextul actual al schimbărilor climatice.